Użyteczni dla mieszkańców Gminy Kozy – zawiązał się Klub Radnych.

Może Ci się również spodoba

 • gnida dworska

  Proszę poprawić, czeski błąd w Radnych, bo już myślałem ,że jeszcze nie działają , a już są pierwsi ranni.

 • Kandyd-volterowski prostaczek

  Świeżo zawiązany klub radnych o bardzo zgrabnej nazwie może wniesie zbawienny wplyw na działającą w Kozach radę.Życzę mu znaczącego wpływu na pozostałych wyselekcjonowanych radnych CPZ , którzy tworzą trzon rządzącej Rady Gminy.
  Skoro sześciu radnych nazwało się : użyteczni, to strach zapytać jak nazywają się ci w radzie – przeciwstawni. Słownik Języka Polskiego ich jednoznacznie określa.

 • PRACOWNIA CKO KOZIANSKA

  Cieszy nas to że powstała NADJEDNOŚĆ, ku pożytkowi mieszkańców.
  Jesteśmy ciekawi co z pozostałymi radnymi, tymi z CPZ tu. czy czeka ich BAŁKANIZACJA, czy dalszy wzrost ślepoty i głuchoty