Zbigniew Łopadczak

1. Głosował przeciw podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 🙂