Dorota Procner

1. Głosowała przeciw podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 🙂