Krzysztof Fiałkowski

1. Pierwsza decyzja w kadencji 2014-2018 – uchwalenie podwyżki dla siebie – pensja 11.860,00 🙁

2. Bezzasadny  pośpiech w ustalaniu stawek na odpady komunalne, której absolutnie nie tłumaczy ewnt. dodatkowy koszt dostarczenia informacji dla mieszkańców (cyt. powsinoga)!

3. Podwyższył stawki za odpady komunalne – bez rozpatrzenia uwag – konsultacje to nie były konsulatcje .