Jan Władysław Hałat

1. Bezzasadna zgoda na pośpiech w ustalaniu stawek na odpady komunalne, której absolutnie nie tłumaczy ewnt. dodatkowy koszt dostarczenia informacji dla mieszkańców (cyt. powsinoga)!

2. Głosował za podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 🙁