Posiedzenie Komisji Rady Gminy Kozy 07.10.2015r

Może Ci się również spodoba

 • powsinoga

  admin. Mała poprawka, to nie nagranie z sesji tylko z wspólnego posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Kozy, na którym to debatowano m. in. o LKS Orzeł.

 • gnida dworska

  Pan radny Bednarz , ten nasz wzór katolickich cnót wszelakich, w pierwszej kolejności zaraz jak coś w Klubie Sportowym nie idzie, zwalniałby lub wymuszałby zwolnienie jego Prezesa.
  Mam jedną starą jak ludzkość uwagę.
  Jak wpływy w lupanarze lub innym zamtuzie spadały to nie zwalniano puff mamy ,ale rozglądano się za nowymi dziewczynkami.
  No,ale temu rygoryście to nawet przez głowę nie przejdzie, bo i skąd w niej taka wiedza mogłaby się znaleźć ?.

 • krzyś

  I tak demografia obnaża niemoc wójta w zakresie potrzeb lokalowych oświaty.
  A tak chwytnie brzmiały wyborcze hasła budowy przdszkola integracyjnego w 2015 roku ze środków pozyskanych z rozliczenia budowy oczyszcalni ścieków.
  A jaj, aj jaj a tu jawi się perspektywa 2018 roku, a mieszkańcom serwuje się okres przejściowy trwający do następnych wyborów .
  Nomen omen. Nauczyciela przygniecie oświata.
  Szkoda tylko dziciaków, które za brak działania władz poniosą konsekwencje w postaci braku lokali, dwuzmianowości,liczne klasy poprzez to obniżenie jakości i warunków nauki.
  A może dzieci będą się uczyć w parku, pałacu, czytelni.
  Przecież to wizytówki Kóz,które skutecznie wyczyściły możliwosci finansowe budżetu tak iż na budowę przedszkola bądź rozbudowę szkół brakuje obecnie pieniędzy.
  Szanowni radni może sposobem na strażaka ruszycie po swoich okręgach z czapeczką co łaska na wiejską oświatę.

  • gnida dworska

   Zapomniałeś o lodowni. Czołowe miejsce do nauczania historii.Dość pojemne, tak że ze dwa oddziały się pomieszczą. Szkoda ,że inne plenerowe miejsce do nauczania historii obalili ?. Też im wadziło, bo się kruszyło, chyba ze złości widząc takiego marnego polityka gminnego.
   Pomysł zbierania na oświatę wzorem strażaków nie jest taki oderwany od rzeczywistości.
   Jeden radny to ma już taką wprawę do zbierania do koszyczka, że z pewnością podzieli się tymi zdolnościami z pozostałymi.
   No panie radny Bednarz, pomożecie ?. Pomożemy !!!

   No widzisz panie radny Bednarz, nawet Gierek się przydał.
   Od dawna wiadomo,że szewc bez butów chodzi, to wcale mnie nie dziwi, że nauczyciela przygniecie oświata.

 • krzyś

  A tak nawiasem mówiąc p.sekretarz gminna cyt.”Przepis tak stanowi w przedmiocie użyczenia” nie ma pani pełnej wiedzy w tym temacie. Prawo w tym zakrseie się akurat nie zmieniło. Wykorzystujecie to jako pretekst nacisku na działania LKS-u.
  LKS nie powinien się zgodzić na nowe warunki umowy./to był ich błąd , przeważył aspekt sentymentu do obiektu /.
  Art.713 KC stanowi iż biorący do używania ponosi ZWYKLE koszty utrzymania przedmiotu używania. Zpis taki stanowi iż nie jest to warunek konieczny .Zwykle lecz nie koniecznie.
  A to jest istotne z punktu widzenia LKS-u.
  Odcięliście im tlen a teraz się dziwicie iż umierają, ale najważniejsze dla tej władzy i radnych jest to aby kozianie nie posądzali ich iż są przyczynkiem do upadku Koziańskiego LKS-u.

  • gnida dworska

   Jak interpretują przepisy prawa w gminie mogliśmy się już wielokrotnie o tym przekonać.Pisano o tym na tych stronach. Interwencje z wyższego szczebla nie pozostawiają wątpliwości co do znajomości prawa w tutejszej gminie.
   Zapewne najlepiej im wychodzi interpretacja przepisów …kucharskich.
   Vide …festiwale duszonek i dbanie o ingrediencje zgodnie ze zwyczajami Górnej Wsi i Dolnej Wsi.
   LKS , obok straży pożarnej są od lat pięćdziesiątych XXw instytucjami najbardziej integrującymi społeczność koziańską.Postępowanie gminy źle wróży tej instytucji. Czego się gmina nie dotknie to zamienia się w to, czym jest wszystko oprócz moczu.

 • Koka-Kola

  Istotą umowy użyczenia jest jej nieodpłatny charakter.Pozostałe elementy umowy strony dowolnie ustalają.
  Widocznie sekretarz nie doczytał komentarza w LEx-sie.Lub ze względów oszczędnościowych mają program LEX-a w wersji ubogiej bez komentarza.
  A tak nawiasem mówiąc oprócz czytania prawa należy je właściwie ROZUMIEĆ.
  A TO JUŻ INNA SPRAWA.

  Koka

  • gnida dworska

   Wiadomo,że najważniejsze do przepisów prawa są wykładnie, komentarze ,przypisy i glossa.Zaś najlepsza jest praktyka, co wybitnie wpływa na poruszanie się w tych interpretacjach.
   Z tym zaś w tej gminie jest najgorzej.
   Szkoda Twojego zachodu.
   Jeżeli chodzi o tę inną sprawę to znanym jest ,że ;
   głupca nic tak nie boli jak cudza mądrość,zaś lenia nic tak nie drażni jak cudza pracowitość.

 • powsinoga

  Na najbliższej sesji RG (27.10.2015) podwyżka diet radnych, bardzo ZNACZĄCA, oraz nowe stawki podatkowe. Wybiórczo, za to z porównaniem tu http://forum.naszekozy.pl/viewtopic.php?f=8&t=3&p=2313#p2313.
  Projekt uchwały na 2016 rok, bez uzasadnienia tu http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=3120992&ident=16533

  • gnida dworska

   Nasi czynownicy gminni przechodzą samych siebie,W czasach deflacji próbuje się podnosić niektóre podatki, fakt że nieznacznie, za to kilkadziesiąt procent diety radnych i ich funkcyjnych pryncypałów.Notabene tworząc jeszcze jakieś dodatkowe funkcje, aby parę stówek więcej przytulić.Czy ktoś w tej radzie jeszcze został przyzwoity i zaprotestuje, czy zgodnie podniosą łapki w górę ?.
   Wójcie wasza szlachetność poszła się paść , na halę ,zamiast owiec,które już z nich spędzono.
   Prawdopodobnie jej nigdy nie było, ona była tylko w imaginacji tej ,która te peany przedwyborcze w wielkim trudzie płodziła.
   Może to płodzenie jednak było in vitro, a nie tak z przyjemnością ?.
   Gmina,która jest zadłużona podnosi diety radnych jakby nadwyżki były bajońskie. Czy ich już tam wszystkich dokładnie zamuliło?.