Wójt chce autoryzacji

Może Ci się również spodoba

 • CKO KOZIANSKA

  Całkiem niedawno przed dawną siedzibą cenzury w Warszawie na ulicy Mysiej odsłonięto
  Memoriał Wolnego Słowa. Panie wójcie czy tak bardzo chce Pan abyśmy my wolni ludzie pojechali do Warszawy zasłonić go ze wstydu za Pana.
  Pana władza w Kozach to jedno ciągłe lekceważenie społeczeństwa, przez brak informacji
  które Pan chcesz uzgadniać. Śmiechu warty jest Pan i Pana władza.

 • Kandyd-volterowski prostaczek

  Mój libertyński odwłok doczekał się w naszej ukochanej gminie deja vu.Znów czuję się prawie młody,odmłodzony o 25 lat.Mogę w pełni delektować się cenzurą.I to gdzie ?.W reprezentacyjnym socrealistycznym pałacu przy ulicy Krakowskiej 4, w myślach i w słowie pisanym naszego ukochanego gminnego przywódcy ,tej ostoi prawdy i praworządności.Jestem nieutulony w żalu,w pełni rozdygotany.Czuję się jak młoda osika smagana wiosennym wiatrem halnym.Jakiś taki nieopierzony pismak z http://www.region.info.pl.,miał czelność zaatakować naszego wybitnego przywódcę znanego w całym bielskim powiecie ze szczerości,pracowitości i wybitnych zasług położonych na polu rozwoju samorządności gminy Kozy.Jak śmiał zarzucić naszej ostoi prawdy i otwartości jakieś uchybienia w przesłanej korespondencji.Takim zachowaniom juniorom pismactwa mówię stanowcze NIE.Nasz bohaterski przywódca dał przykład swojej niezależności i wybitnej cywilnej odwagi nie raz i nie dwa.Potrafi sprawnie odsuwać od stanowisk kobiety,zastępując je innymi kobietam,ale za to z doświadczeniem i bagażem lat.Nie każdy to potrafi.Stańmy murem za naszym uwielbianym imperatorem,może jeszcze dostąpimy możliwości otrzymania wyborczego cukierka.Na naszego przywódcę czekają ordery i odznaczenia,a także nowe wyzwania i stanowiska burmistrza,a nie jakieś wójtowe synekurki.Już to inny pismak przepowiedział w Dzienniku Zachodnim.Niech żyje i rozkwita ponowna cenzura w naszym urzędzie.Jest niepowtarzalna i obecnie odosobniona.Prekursorzy mają zawsze pod górkę,ale jestem pewny,że za naszym gminnym przykładem pójdą inni.Niech żyje,promienieje i rozkwita cenzura na którą ponownie musieliśmy w naszej wsi czekać ćwierć wieku.Kończę,łzy szczęścia nie pozwalają mi dalej stukać w klawiaturę…..

  • powsinoga

   Za to zgodnie z gminnymi informacjami jesteśmy BLIŻEJ NATURY, albo będziemy – przynajmniej w TWP Katowice.

 • CKO KOZIANSKA

  Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku.
  art.243. Przepisy od 2014 roku obligują samorządy do stosowania dla każdej gminy indywidualnego wskaźnika maksymalnego obciążenia budżetu spłatą długu.
  Czy ktoś wie jaki jest u nas ten indywidualny wskaźnik.

 • CKO KOZIANSKA

  Prezes RIO w Katowicach Pan Daniel Kołodziej przestrzega Będzin przed katastrofą finansową.
  Popatrzcie co pisze na swoim blogu Pani Bożena Łapaj, radna Będzina.

 • Krzyś

  Wójt i skarbnik gminy z Kóz też chcą widocznie na piśmie od prezesa RIO taką informację.
  Podkreślam na piśmie i z autoryzacją prezesa.

  • Kandyd-volterowski prostaczek

   Prawdopodobnie kotwica budżetowa uchwalana jest indywidualnie na sesji Rady Gminy podczas przyjęcia budżetu na dany rok.Może być kwotowa lub procentowa.Nie wypowiadam się bo się na tym nie znam.
   Ciekawa jest inna sprawa.Budżet Będzina popłynął po oddaniu do użytku w 2012 roku skeatparku.Czyżby złowieszczy omen miał nadejść z Będzina ??

   • Krzyś

    Po wnikliwej analizie zał. nr 1 do uchwały nr XLI /289/14 RG Kozy z dnia 5 czerwca 2014 roku widać jak
    skarbnik dodaje 1.500.000 zł + 3.000.000 = 4.300.000-
    str.1 poz kolumna 1,2 1,2,1, 1,2,2
    A skoro tak to może przy zadłużaniu gminy Kozy jej dług MALEJE.

    A wracając do wskaźników to gmina ma maksymalny ws. na 2014 rok do zadłużania 7.52% /str.6 poz 9,6/ WPF a planowane zadłużenie to 4.82 %/ poz.9,4 str 6 /.

    Po staremu/ według poprzedniej reguły finansów publicznych/ daje to 64 % wskaźnik zadłużenia / a był maksymalny 60%/.
    Pozdrawiam wnikliwych czytelników.

 • Krzyś

  Kozy popłyną przy kosztach chociażby ogrzewania gazowego pałacu / przy tak dużej kubaturze i przy braku docieplenia ścian, o oświetleniu nie wspomnę,nadmiernemu wzrostowi zatrudnienia zwłaszcza w bibliotece/.Porównamy to po 2014 roku badając sprawozdanie biblioteki i domu kultury.
  Na placach zabaw też bo gdy się dostaje tylko 25 % środków a dopłaca ze swoich gminnych 75 % to warto się zastanowić nad istotą zadania.

  Chyba że jest to cel propagandowo wyborczy. Wszystko za KAŻDĄ CENĘ.

 • Sid

  Kandyd. Kotwica budżetowa to m.in. właśnie wskaźnik ujęty w art. 243 ustawy o finansach. Radni mogą wyłącznie poprzez glosowanie nad daną uchwałą (np. ws. zaciągnięcia kredytu, emisji obligacji, wyrażenia zgody na daną inwestycje) wpływać na wysokość zadłużenia gminy. Właśnie dlatego tak istotna jest świadomość konsekwencji podejmowanych przez nich decyzji.
  C.K.O. Wskaźnik, jak słusznie zaznaczył Krzyś, ujęty jest w wieloletniej prognozie finansowej gminy, zmienianej właściwie na każdym posiedzeniu sesji. Sposobność do kreatywnego ujęcia dochodów/przychodów budżetowych w kolejnych latach jest więc w miarę elastyczna.
  A co do nadzoru RIO. Byłbym ostrożny. Skoro „umykają” im błędy rachunkowe, jak choćby ten podany przez Krzyś (a było takich wcześniej więcej), to cóż mówić o innych przesłankach. Pomijam fakt, że procentowe kryteria to nie wszystko. Ważna jest przede wszystkim realność przyszłych dochodów gminy, wykazywanych w zestawieniach, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników zadłużenia obejmujących lata następnych kadencji.

  • Kandyd-volterowski prostaczek

   Jest się od kogo uczyć.Od naszego kochanego rządu.Również Sejm,po przedłożeniu rządowym zmienił przyjętą kotwicę budżetową na ten rok,uchwalając większy deficyt.Oczywiście ,obligacje rządowe to nie to samo co gminne.A tak w skrócie :Gomułka odchodząc zostawił zadłużenie 800 mln $,jakieś 2% ówczesnego PKB,Gierek-24 mld $,20 % ówczesnego PKB, dziś trudno policzyć,ale jest prawie bln złotych to jest około 350 mld $,jakieś 50 % PKB.Jest wyraźny postęp,ale w zadłużaniu.