Kategoria: Blog

78

” ŻEBYŚMY NIE BYLI GŁUPI” by CKO KOZIANSKA

” Ponieważ doszliśmy do punktu, z którego nie tylko nie widać przyszłości, ale nawet horyzontu. Wszystko zdominowała mgła, mgła demokracji bez serca i liberalizmu bez wolności ” ( Marcin Król ). W ostatnim czasie...

20

Fakty i mity zadłużenia Wójta Kućki.

Fakty i mity jak poprzedni Wójt bardzo zadłużył gminę w wyborczych opowieściach propagandowych głoszonych przez Komitet „Czas Pozytywnych Zmian” oraz samozachwyt Wójta przedstawiany w Wiadomościach Koziańskich oraz na spotkaniu z mieszkańcami – pokazuję prawdę...

10

Wójt sprzedaje budynek gminny.

W kampanii wyborczej w 2010r. zarzucano (wiadomo kto), że sprzedaje Edek grunty gminne przed wyborami. A teraz obecna władza chce sprzedać – patrz uchwała RG Kozy z 6.02.2014r. (http://bip.kozy.pl/BIP.aspx?Sel=3888382&ident=13961) budynek wraz z gruntem po bibliotece...

58

Fantastycznie rządzą Gminą nasi Radni!

Przemilczany budżet W grudniu ub. r. odbyła się sesja Rady Gminy Kozy, na której uchwalono budżet na 2014 r. Mimo 4,5 milionowego deficytu, Rada przyjęła budżet jednogłośnie. Obrady przebiegały w sielankowej atmosferze – były...

3

Jedyne w swoim rodzaju

Wiele jest schronisk turystycznych w naszych górach, ale zakonne jest tylko jedno. Mieści się ono na Hrobaczej Łące w Beskidzie Małym na wysokości 828 m n.p.m. Do schroniska na Hrobaczej Łące dotrzeć można bez...

2

Nie będzie komputerów dla najbiedniejszych!

Gmina Kozy początkiem lutego przeprowadziła nabór osób uprawnionych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” finansowanego ze środków europejskich. Celem projektu miało być wyposażenie gospodarstw domowych w komputer i zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez pięć...